Betong, Mur och Puts

Betong-, mur- och putsarbeten

STH Bygg utför betong, mur och putsarbeten i Falun, Borlänge, Svärdsjö och dess närområden.

Vi är en samling passionerade hantverkare som verkligen gillar det vi gör. Det är viktigt för oss på STH Bygg att vi, efter ett slutfört jobb, lämnar kunden nöjd samtidigt som vi hoppas skänka en starkare och mer transparent ljus på yrket hantverkare.

Vi utför alla sorters betong-, mur-, och putsarbeten. Detta gamla och ädla arbete är något vi tar på oss med stor stolthet. Något som har funnits och förfinats i tusentals år förtjänar också att utövas med stor respekt.

STH Bygg är en del av GVK

Som stolta medlemmar av GVK kan du vara säkra på att vi utför vårt jobb på ett professionellt sätt. Förutom goda referenser och vår långa erfarenhet är detta något som vi vill vara en del av, så att du som kund kan känna dig trygg i samarbetet med oss.

Att lägga kakel och klinkers i badrum är ett petigt och noggrant arbete. Eftersom detta är ett utrymme som ska uthärda ett konstant vattenflöde är det otroligt viktigt att arbetet utförs korrekt.

Bor du i närheten av Falun och Borlänge området och vill ha något projekt utfört inom detta området? kontakta oss på STH Bygg

Ett av de äldsta hantverken

Att arbete som murare betyder att man utövar ett yrke som har funnits sedan tusentals år tillbaka i tiden. Det är ett traditionellt hantverk som har spelat en otroligt viktigt roll för människans utveckling. Genom historien har vår förmåga att resa beskyddande och hållbara murar och väggar varit en överhängande talang. Det har skyddat oss från väder och vind och också visat gång på gång hur effektivt det kan hålla inkräktare borta. En välbyggd mur kunde alltså vara det bästa vapnet för överlevnad.

Förr i tiden var en skicklig hantverkare högt eftertraktad och när mäktiga män och dess familjer planerade ett bygge var det inte ovanligt att de skickade efter en från utlandet om så krävdes. Även om alla hade sin egna speciella tekniker fanns det tre som har influerat hantverket. De kallades skalmuren, fullmuren och valvet.

Skalmuren är den äldsta tekniken. Det var en långsam process då den gick ut på att fylla det skal man byggt upp med kalkbruk och rester av sten och tegel som man lyckats samla ihop. Vad som gjorde att detta inte var speciellt effektivt var det faktum att varje meter var tvungen att härdas för sig, innan man kunde fortsätta murandet. Fullmuren är mer lik det sätt vi murar tegel idag, då arbetsprocessen är snarlik. Förr i tiden murades även valven av tegel och fortsatte att göra så ändå till det bastanta betongvalvets introduktion i början på 1900-talet.

Murteglet kommer till Norden

Murtegel är en av historiens viktigaste byggnadstekniker. Hur många ståtliga kyrkor, palats och andra kända byggnader som rests med hjälp av murtegel är omöjligt att säga. Romarna använde sig flitigt av murtegel och runt om Medelhavet och södra Europa går det att finna byggnationer av detta material som kan länkas till antikens storhetsdagar. På grund av Nordens geografiska läge blev murteglets introduktion i våra trakter en aning fördröjd. Det var inte förrän kristendomens budbärare började tränga sig på som denna teknik fick sitt fäste så långt norrut. Det är kanske inte så förvånande att den äldsta byggnaden som restes med tegel är en kyrka. Runtomkring 1170 byggdes Roskilde kyrka och vad vi vet är det Nordens äldsta tegelbyggnad.

1800-talet – Murteglets storhetstid

En bra tid innan 1800-talet var teglet både välkänt och användes till flera sorters byggnader men det var inte förrän detta århundrade då det skulle se sin storhetstid. Stora stadsbränder hade genom flera århundraden ödelagt hela stadsdelar och ibland hela slukat hela städer. Med tegel förstod man snabbt att denna överhängande fara kunde snart vara ett minne blott. I Sverige hade det alltid varit populärt att resa hus i trä, även inne i täta storstäder. Efter år 1847 kom det en ny lag som förbjöd byggnationer av trä. Detta var just för att minska faran för stora bränder.

Dagens användning av murtegel

Idag är hantverket ett mer subtilt sådant. Stora byggnader byggs inte längre i tegel och massproduktionen har minskat radikalt. Det gör det dock inte till ett mindre viktigt yrke för det. Den traditionella tegelväggen är fortfarande väldig attraktiv på grund av dess klassiska utseende, speciellt för husägare. I en tid då allt ska byggas snabbt och till det bästa priset är det lätt att den genuina känslan inte prioriteras.

Kända namn inom arkitektur och andra relaterade branscher är dock eniga om att de stora betongbyggnaderna vi reser varje dag är långt ifrån lika hållbara som äldre byggnader där de har använt sig av murtegel.

Tegel har också en bra förmåga att temperera ett hus. På sommaren behåller det sin svala karaktär och under kyliga vinterdagar absorberar det värme och på så sätt värmer upp hela huset.

Murputsning – Ett hantverk i sig

Att putsa ett murbruk eller en fasad är inte det lättaste. Det finns många olika metoder och väljer man fel finns det risk att man förstör den redan existerande väggen. Om jobbet görs korrekt och utförligt och av några som verkligen vet vad de gör kan väggen förbli fin och slät i decennier. Att putsa en vägg på ett sätt som ger det allra bästa slutresultat tar lång tid att lära sig. Detta är en egenskap som folk lär sig genom att jobba åt en mästare som i sin tur lärt sig allt han/hon kan genom mångårig yrkeserfarenhet. Vi rekommenderar ingen som inte besitter kunskaperna att själv utföra detta arbete. Misstag är dyra och svåra att blunda för.

Är det en stor yta som ska putas, som t.ex. husets fasad, är det klokt att kontakta en lokal hantverkare. Han eller hon kan alltid svara på frågor angående projektet och vare sig ni arbetar tillsammans i framtiden har du förhoppningsvis fått svar på ett par frågor.