Försäkringsskador

STH Bygg hjälper dig med dina försäkringsskador

En olycka kan ske plötsligt och utan förvarning. Självklart är inget viktigare än att du och din familj klarat er utan fysiska och psykiska skador. Dock är det ingen skam att erkänna att även materiella skador på hus och egendom kan kännas hårt. Det kan betyda en hel del tråkiga kostnader och om det är riktigt illa blir det ett par obekväma månader när ni måste tillfälligt flytta in hos morföräldrar eller någon god kamrat. Allt detta samlas som en obehaglig knut magen som vägrar försvinna och den stress som måste genomlidas kan vara oumbärlig.

Vi är inte här för att uppmana Faluns och Borlänges befolkning att teckna en god hemförsäkring, utan vi tar för givet att du redan har det. Om och när olyckan inträffar kommer du som sitter säkert med försäkringen i hand att vara djupt tacksam. Det betyder att vi på STH Bygg kan komma och erbjuda vår hjälp. Desto bättre hjälp du har desto mindre förfärlig verkar en olycka. Vi har lång erfarenhet inom reparationer och återställning av olycksdrabbade hem.

Så funkar ett försäkringsjobb

Efter de otroligt stressiga timmarna efter att en olycka inträffat är det dags för dig att kontakta ditt försäkringsbolag. Därefter blir vi kontaktade av ditt bolag och vi kan så snabbt som möjligt bestämma tid för besiktning. När vi har lämnat in en utförlig rapport på skadorna där vi, enligt vår erfarenhet och expertis, beskriver minutiöst de skador som uppstått, vad som går att rädda och vad det kommer kosta att återställa ditt hem till den ursprungliga standarden kan vi äntligen, efter ett godkännande från försäkringsbolaget, påbörja restaureringen.

När vi anländer till ett olycksdrabbat hem är vårt primära mål att tillfredsställda dig som husägare. Eftersom kostnader och annat pappersarbete är mellan dig och ditt försäkringsbolag cirkulerar vår relation med dig som kund endast runt restaureringen av ditt hus.

Vattenskador

Eftersom vatten är en stor del av vårt liv är vi också dagligen omringade av det, även i vårt hem. Det finns självklara grunder till att en vattenskada uppstår i anslutning till en diskmaskin, dusch, avloppsrör och liknande. Allt som innebär att vatten måste transporteras genom huset är alltid en överhängande risk. Har du nyligen köpt ett äldre hus eller inte undersökt husets tillstånd speciellt noggrant är det klokt att göra detta. Det kan spara dig både pengar och tid. Det kan också uppstå skador när vatten från källare och brunn sväller över och tvingas upp i husets interiör.

Det är viktigt att veta exakt vad ditt hus är extra utsatt för. Det skiftar självklart beroende på vilket typ av hus du har, dess skick och vart i Sverige du bor. Falun har ett så kallat subarktiskt inlandsklimat, vilket betyder att vi är relativt skonade från stora mängder nederbörd. Något som självklart minskar risken för att vattenskador ska uppstå på grund av just regn.

Brandskador

Nuförtiden är vi som befolkning väldigt medvetna om hur vi ska undvika brandskador och vår teknik har hjälpt oss eliminera de allra största riskerna. Dock är det viktigt att påpeka att när ett föremål väl tagit eld är det otroligt lätt att det sprider sig. Brandskador kan vara förödande och ofta måste stora delar av det hus som utsatts ersättas helt och hållet. Arbetat med restaurationen efter en ödeläggande brandskada måste utföras av experter, något som vi på STH Bygg anser oss vara. Att verkligen avlägsna all sot och påverkat material är långt ifrån enkelt. Utförs inte arbetet på ett korrekt sätt finns det risk att det lämnar permanenta spår, och då ökar kostnaderna för dig.

Efter upprensningen börjar den delen då vi måste ersätta de delar som bokstavligt talat gick upp i rök under branden. Det kräver självsäkra och erfarna hantverkare som kan sin sak. När vi utför en restauration efter en ödeläggande brandskada gör vi det tillsammans med kunden. Vårt mål är inte bara att återställa, utan också förbättra.

I ett hus har vi självklart spis, ugn och elektriska apparater som kan plötsligt och oförberett fatta eld. Som vi nämnde tidigare är det dock ovanligt med tanke på att vår teknik är så pass säker nuförtiden. Den riktiga faran finner vi i vårt gillande av att omringa oss med levande ljus och mysiga brasor.

Inbrottsskador

Inbrottsskador är kanske inte lika allvarliga som brand- och vattenskador, men det betyder inte att de inte är minst lika viktiga att reparera på ett korrekt sätt. En skada av denna sort kan framkomma i form av en uppbruten dörr, spruckna glas och mer allmänna skador inne i hemmet. Även vill vi påtrycka att vi arbetar för lämna ditt hus i ett bättre och tryggare tillstånd än innan inbrottet. Vi är väl etablerade inom området och har lång erfarenhet inom inbrottsskador. Ser vi att något kan förbättras så är det alltid vårt mål att göra det.